Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонедiлoк, 24.06.2024, 05:40
Відділ освіти 
Сихівського району 
управління освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради
Для перегляду НОВИН - клацніть в меню пункт "Новини"
Меню сайту

Наше опитування
Оцініть роботу РВО
Всього відповідей: 90
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ДНЗ

 
 
Орієнтири розвитку дошкільної освіти у 2014/2015 навчальному році

Нині державна освітянська політика в Україні спрямована на модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. Основним завданням дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства.

Для цього необхідно створити відповідні умови, як-от:

 • забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
 • поліпшення якості дошкільної освіти через механізми, що забезпечують її сталий інноваційний розвиток;
 • створення умов для особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей;
 • збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства;
 • модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, подальшого становлення її особистості;
 • розроблення інваріантних моделей змісту виховання з урахуванням сучасних соціокультурних ситуацій, цінностей виховання та навчання;
 • урізноманітнення форм спільної роботи з батьками, створення системи психолого­педагогічної та медико-соціальної реабілітації сім’ї.

Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році має відповідати Державному стандарту — Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести (семи) років перед її вступом до школи.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково­методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Пріоритетні напрями дошкільної освіти

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в новому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів мають спрямовувати свою діяльність на формування всебічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи. Розглянемо коротко основні змістові аспекти цієї роботи.

Період раннього дитинства є визначальним у становленні фізично та психічно здорової особистості. Здобуття якісної освіти залежить від фундаменту, який закладається в перші роки життя людини. Тому важливими є організація та проведення педагогами своєчасної освітньої роботи з наймолодшими дітьми.

Основною умовою забезпечення повноцінного розвитку дітей раннього віку є створення в дошкільному навчальному закладі предметно-розвивального простору, який має відповідати принципам безпечності, комфортності, дитячої активності, динамічності та універсальності, раціональності й збалансованості в наповненні різних його складових.

Особливої уваги з боку педагогічних колективів потребує також питання забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність його розв’язання залежить від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками.

Наразі надзвичайно актуальним аспектом педагогічної роботи має стати виховання в дітях патріотизму — ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу. На шляху до цього важливо активізувати емоційну сферу дошкільників, інформуючи про історію, традиції, культуру рідної країни, сприяючи усвідомленню необхідності шанувати їх і відтворювати.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються передусім на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення — сім’ї, батьківського дому, рідного міста. Саме тут дитина відчуває себе невід’ємною частиною суспільства, рідного народу, усвідомлює зв’язки між поколіннями, тут у її серці зароджується патріотизм. Ось чому педагогам варто приділяти увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких. Адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога — необхідно проявляти ці почуття в повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й тепло рідної домівки.

Виховання любові до Батьківщини, гордості за свою країну неодмінно має поєднуватися з формуванням доброзичливого, толерантного ставлення до кожної окремої людини, до культури інших народів, незалежно від кольору шкіри та віросповідання. Необхідно сприяти формуванню в дітей етики міжнаціонального спілкування, що передбачає симпатію, доброзичливість, повагу до людей різних національностей, що живуть в Україні, інтерес до їхнього життя, культури, історії і мови.

Особливої уваги з боку дорослих, зокрема педагогів, потребує трудове виховання дошкільників, що здійснюють у процесі організованої та самостійної предметно­практичної діяльності. Трудове виховання слід спрямовувати на формування у дітей:

 • елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу й поваги до різних професій;
 • ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно­практичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї;
 • базових умінь, навичок у різних видах праці та якостей особистості, як­от відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність.

Не меншу увагу необхідно приділяти мотивації предметно-практичної діяльності дітей, формуючи мотиви соціально-морального, ціннісного, пізнавального, естетичного характеру (допомогти тим, хто поряд, заслужити довіру авторитетної людини, принести користь, радість іншим, потурбуватися про когось або опанувати певні вміння, зробити довкілля гарнішим, чистішим тощо).

Якість освіти значно залежить від забезпечення наступності між суміжними освітніми ланками. На етапі дошкільної освіти реалізація наступності полягає у формуванні в дітей старшого дошкільного віку готовності до шкільного життя.

Зокрема, у центрі уваги педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів має перебувати забезпечення формування в кожної дитини перед вступом до школи мінімального освітнього ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища — школи.

Важливо

Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку (навчання читання, письма, лічби), до чого останнім часом схиляються окремі педагоги і батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. Натомість у роботі зі старшими дошкільниками важливо посилити ціннісні аспекти виховного значення та забезпечити наступність у діяльності дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання

Актуальні принципи організації виховної роботи

У контексті вкрай складної соціально-політичної ситуації, що нині склалася в державі, педагогам слід переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у дошкільному навчальному закладі.

Цьогоріч дорослим потрібно бути готовими до непростих запитань з боку дітей, на які їм надзвичайно важливо почути відповіді. Варто бути уважними й чуйними, надавати чіткі й виважені пояснення зрозумілою дітям мовою, не давати нездійсненних обіцянок. Та неодмінно варто наголошувати на тому, що держава й громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України.

Педагоги і практичні психологи мають робити все можливе для того, аби заспокоїти дітей та їхні сім’ї і допомогти їм адекватно ставитися до подій, що відбуваються в країні. Діти мають відчувати, що дорослі готові за потреби їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід. Дуже важливо створити сприятливий мікроклімат у дошкільному навчальному закладі, спілкуватися з дітьми й колегами спокійно та виважено.

Увага

Особливу увагу педагогічні працівники мають приділяти також власному самопочуттю: не забувати піклуватися про своє емоційне та фізичне здоров’я. Діти, які бачать довкола себе впевнених, спокійних та бадьорих дорослих, швидше повертаються до нормального психологічного стану

Діяльність психологічної служби

Зважаючи на події останніх місяців, які відбуваються в Україні, істотно підвищилася роль та значення професійної діяльності працівників психологічної служби системи освіти, зросла необхідність соціально-психологічного захисту і надання психологічної допомоги дітям, сім’ї яких потерпіли внаслідок воєнних дій чи стали вимушеними переселенцями.

Для забезпечення психолого-педагогічної роботи в дошкільних закладах місцевим органам управління освітою, керівникам дошкільних навчальних закладів необхідно створити належні матеріальні та кадрові умови, сприяти діяльності працівників психологічної служби. Сьогодні особливо зростає необхідність свідомої активності керівників навчальних закладів, спрямованої на підтримку, регулювання і формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі й дошкільному закладі в цілому.

Із метою попередження або мінімізації негативних наслідків конфліктних подій важливо формувати знання в дітей, батьків та педагогічних працівників про ситуацію в країні, своєчасно доносити необхідну інформацію, спонукати за потреби звертатися по допомогу. Психологічна служба має надавати психологічну і соціально-педагогічну допомогу постраждалим, переселеним, біженцям, членам їхніх сімей. Зазначимо, що така робота має бути системною та проводитися на високому науково­методичному рівні.

Керівникам психологічних служб різних рівнів у 2014/2015 навчальному році необхідно забезпечити супервізію (професійний супровід) діяльності практичних психологів і соціальних педагогів, які працюватимуть із вказаною категорією дітей.

Нормативні акти, що визначають пріоритетні напрями діяльності ДНЗ на 2014/2015 навчальний рік

Лист МОН «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» від 27.06.2014 № 1/9-341

Лист МОН «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році» від 25.07.2014 № 1/9-376

Лист МОН «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014/2015 навчальному році» від 25.07.2014 № 1/9-374

Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Корисні посилання

МОН України
Управління освіти
МНЦО м.Львова
ЛОIППО
ЛОДА

Biддiли освiти
  
Галицький РДА
  Залізничний РДА
  Личаківський РДА
  Франківський РДА
  Шевченківський РДА

Освітній портал Львівщини

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Львів 

Copyright MyCorp © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz